22 Haziran 2007 Cuma

Badamlı

Badamlı, nə sərin
Badamlı, nə şirin
Badamlı, dadı var
Badamlı, adı var
Dərdlərin dərmanı,
Belə su de hanı?
Axtar, dolan bu dünyanı

Badamlı, qazı var
Onun da bazı var.
Sezonu yaz olur,
Heyif ki, az olur.
Çox olur şöhrəti,
Xoş sözü, söhbəti
Gəzir eli onun şanı
Bəh-bəh nə gözəl suyu var
bizim Azərbaycanın.
İç onu ürəyin qoy sərin olsun.
İç onu ürəyin qoy sərin olsun.

Badamlı, lal axır
Badamlı, qol axır
Bulaqdan su çıxır
Deyirsən bal axır.
Dərdlərin dərmanı
Belə su de hanı?
Axtar, dolan bu dünyanı

Badamlı məzəli,
Süfrələr gözəli
Şüşəsi, qədəhi
Əlbə əl gəzəli
Çox olur şöhrəti,
Xoş sözü, söhbəti.
Gəzir eli onun şanı
Bəh-bəh nə gözəl suyu var
Bizim Azərbaycanın.
İç onu ürəyin qoy sərin olsun.
İç onu ürəyin qoy sərin olsun.

Badamlı, nə sərin
Badamlı, nə şirin
Badamlı, dadı var
Badamlı, adı var
Dərdlərin dərmanı,
Belə su de hanı?
Gəzir eli sənin şanın
Badamlı! Badam-badam-
Badam-badamlı!

2 Şubat 2007 Cuma

Naçaram ay naçaram

Əzizinəm dolan gəl

Gülüm dərdə dolan gəl


Əzizinəm dolan gəl

Gülüm dərdə dolan gəl


Namərdə boyun əymə,

get qürbətdə dolan gəl.


Namərdə boyun əymə,

get qürbətdə dolan gəl.


Naçaram ay naçaram,

bağlı qapı açaram,

Yar gözü yaşla görsəm,

baş götürüb qaçaram.


Yar gözü yaşla görsəm,

baş götürüb qaçaram.


Dolanar keçər zaman,

Fələk vermir bir aman,


Dolanar keçər zaman,

Fələk vermir bir aman,


Nə dostda etibar var,

Nə yarda əhdi peyman


Nə dostda etibar var,

Nə yarda əhdi peyman


Naçaram ay naçaram,

bağlı qapı açaram,

Yar gözü yaşla görsəm,

baş götürüb qaçaram.


Yar gözü yaşla görsəm,

baş götürüb qaçaram.


Naçaram ay naçaram,

bağlı qapı açaram,

Yar gözü yaşla görsəm,

baş götürüb qaçaram.


Yar gözü yaşla görsəm,

baş götürüb qaçaram.

26 Ocak 2007 Cuma

Ay Qız Kimin Qızısan?

Ay qız kimin qızısan?

Almadan qırmızısan

Anan səni bəsləmiş

Bəxtimin ulduzusan

Aç xurcunu, al bıçağı

Kəs almanı, ver yara

Dilim, dilim, dilim, dilim


Ay qız belin incədir

Dodaqların qönçədir

Mən ki səni sevmişəm

Ürəyim dalıncadır

Aç xurcunu, al bıçağı

Kəs almanı, ver yara

Dilim, dilim, dilim, dilim


Ay qız, dodağın büzmə

Büzüb qəlbimi üzmə

Mən ki sənə sevmişəm

Ürəyimi gəl üzmə

Aç xurcunu, al bıçağı

Kəs almanı, ver yara

Dilim, dilim, dilim, dilim


Sən Dönsən Də Mən Dönmərəm

A y şöhrətim şanım mənim

Halı pərişanım mənim

Küsüb məndən özgələrdən

Məni soruşanım mənim

Sən dönsən də mən dönmərəm

Günəş sönər mən sönmərəm

Əzabından deyinmərəm

Var bölə nişanım mənim


Burazda səbir eylə ey yar mehriban gəlirəm

Sənin yolunda fədadır bu cisim o can gəlirəm

Vəfalı bülbülünəm həsrəti camalınla

Çəmən çiçəkləri tək bağrım oldu qan gəlirəm

Mənə təsəlli verən bir sənin xəyalindir

Özgə bir dilbərə halım dəyər bəyan gəlirəm

Behişt ola qürbət genə cəhənnəmdir

Vətən məhəbbəti vermir mənə aman gəlirəm

Mənim bu halımı Vahid nigara tez yetirin

Unutmasın məni o yarı həmzəban gəlirəm


Sən gizlədib gül üzünü

Gəl qaratma gündüzümü

Söz eyləyib hər sözümü

Küsüb barışanım mənim

Sən dönsən də mən dönmərəm

Günəş sönər mən sönmərəm

Əzabından deyinmərəm

Var bölə nişanım mənim
Azərbaycanım!

Özün kimi vüqarlıdır uca dağların,

Hüsnünə bir yaraşıqdır yaşıl bağların,

Bizimlə bir başlamışdır gözəl çağların.

Yurdum, yuvam, məskənimsən, Azərbaycanım,

Anam doğma vətənimsən, Azərbaycanım!


El bilir ki, tükənməyən sərvətin vardır,

Sinən üstü ağ pambıqlı göy tarlalardır,

Buruqların göy Xəzərdə qatar qatardır,

Yurdum-yuvam, məskənimsən, Azərbaycanım.

Anam doğma vətənimsən, Azərbaycanım.


Yurdum-yuvam, məskənimsən, Azərbaycanım.

Anam doğma vətənimsən, Azərbaycanım.


Hey! Hey! Azərbaycanım ....

Bağa Girdim Üzümə

Bağa girdim üzümə,

Dikən batdı dizimə.

Əyildim çıxartmağa

Yar sataşdı gözümə.


Oğlan heyranın olam,

Oğlan ceyranın olam.

Qalarsan qadan alam,

Gedərsən yola salam.


Su atdım - yara dəydi,

Əlim divara dəydi.

Dilim ağzım qurusun,

Nə dedim - yara dəydi.


A Leyli!

Bağımda üzüm qaldı, üzüm qaldı,

Yemədim üzüm qaldı, üzüm qaldı,

İki əmiqızının(2), a Leyli (2)

Birində gözüm qaldı, a Leyli (2), Hey Hey Hey !


Ayağımda məsi var, məsi var

Qızıldan düyməsi var, düyməsi var

Qoymur gedim yanına (2), a Leyli (2)

Bir zalım nənəsi var, a Leyli, a Leyli, Hey Hey Hey !


Əzizim gülüm yansın, gülüm yansın,

Pis adam gülüm yansın, gülüm yansın,

Meni yardan edənin (2), a Leyli (2)

Ağzında dili yansın, a Leyli, a Leyli, Hey Hey Hey !


Bu dərədən qaz gedər, qaz gedər,

Qaqqıldaşar tez gedər, tez gedər,

Tanrıya rəvadırmı (2), a Leyli (2)

Dul kişiyə qız gedə, a Leyli, a Leyli, Hey Hey Hey !


əzizim təzə qarı, təzə qarı,

Dağların təzə qarı, təzə qarı,

Arvadı çox deyingən (2), kişinin (2),

Saqqalı tez ağarır kişinin, kişinin, Hey Hey Hey !


Əzizinəm bu dağa, bu dağa,

El köçübdür bu dağa, bu dağa,

Elə ki, mən dözürəm (2), a Leyli (2),

Rəqib dözməz bu dağa, a Leyli, a Leyli, Hey Hey Hey !


Bağımda üzüm qaldı, üzüm qaldı,

Yemədim üzüm qaldı,

İki əmiqızının(2), a Leyli (2)

Birində gözüm qaldı, a Leyli (2), Hey Hey Hey .... !